http://www.
(hosting vanaf Ä 5,- p/mnd)
(sponsor)

2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Nederlandse Grand Prix 2013 --- Kwalificatie WK/barrage:
                  {∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑2013∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑}
                  12/1 24/3 12/5 13/7 11/8 8/9 =EGP= totaal

 1. (1)  Nicky van den Biggelaar: 20  20  15  15  20  (-) 1  91
 2. (2)  Roel Hobo         11  15  11   8  15  15 (0)  75
 3. (3)  Erwin van den Berg:    15  5  5   3  11  - (0)  39
 4. (6)  Patrick Aubroek:      -  ∑  8  11  -  20  0  39
 5. (4)  Albert Kortendijk:     8  11  -   5  -  2    26
 6. (7)  Jan de Graaf:       3  8  2   1  ∑  11    25 
 7. (5)  Sido Helmes:        -  -  -  20  -  -    20
 8. (8)  Martin Fransen:      ∑  ∑  ∑   2  8  5    15
 9. (9)  Linda Praseptyo:      5  2  -   ∑  -  1     8
10. (10) Mark van Heere:      -  3  3   ∑  -  -  0   6
11. (11) Marcel Sneek:       ∑  ∑  1   ∑  3  ∑     4
12. (--) Tim Hoetjes:        -  -  -   -  -  3     3
13. (12) Jiska Helmes:       1  -  -   ∑  2  -     3
14. (13) Jarl Ilbrink        -  -  -   -  1  -     1

Virtuele punten
 1. (-)  Tom Schotte (BE)      2  -  20   -  -  8    30
 2. (-)  Benkt Steentoft (SE)    -  -  -   -  5  -     5
 3. (-)  Dimitri Vaes (BE)     -  1  -   -  -  -     1
*Dames* Nederlandse Grand Prix 2013 --- Kwalificatie WK/barrage:
                 {∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑2013∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑}
                 12/1 24/3 12/5 13/7 11/8  8/9 =EGP= totaal
                         
 1 (1) Linda Praseptyo:      5  5   -  3   -   5   18
 2 (2) Jiska Helmes        3  -   -  5   5   -   13


De N.O.V. heeft geen eigen ranking voor zijn spelers. Voor individuele ratings kan je de Europese ranking raadplegen. Deze wordt bijgehouden door de Franse Othello Federatie (FFO). De uitslagen van alle officiële partijen, van minimaal 2x15 minuten, gespeeld in Nederlandse toernooien, worden naar de FFO gestuurd en in deze ffo-ranking verwerkt. Niet alle partijen wegen evenzwaar. Partijen jonger dan 7 maanden krijgen b.v. de zwaarste wegingsfactor. Links in het menu kunt u via 'klassement' gemakkelijk (met dank aan Robin Tomei) deze ffo-rating per land bekijken.

Alles dik gedrukt is dit jaar nieuw/anders.

Er worden dit jaar 6 toernooien georganiseerd die meetellen voor de *** WK en Barrage *** selectie. De nummer 1 en de nummer 2 van de Nederlandse GrandPrix 2013 kwalificeren zich direct voor het WK. Indien 1 van beiden of beiden niet naar het WK kunnen of willen, worden die WK plekken bevochten in de barrage. De nummer 3 t/m nummer 6 van de Nederlandse GrandPrix 2013 kwalificeren zich voor de barrage 2013. Indien 1 van deze 4 spelers niet kan of wil deelnemen aan deze barrage zal de nummer 7 uitgenodigd worden, enzovoorts. Deze barrage zal gespeeld worden in op 1 dag en bestaat uit een double round robin tussen 4 spelers. De beste spelers van deze barrage kwalificeren zich voor de bevochten WK plekken. Indien er aan de 6 kwalificatie toernooien gemiddeld meer dan 18 spelers hebben meegedaan, worden de veranderingen grotendeels teruggedraaid naar 2010 stijl; nummer 1 kwalificeert direct, nummer 2 t/m 9 spelen barrage (double round robin) over 2 dagen.

De beste dame van de Nederlandse GrandPrix 2013 (volgens de dames puntentelling!) kwalificeert zich voor de dames WK Plek. Als zij maximaal 1,5 keer zoveel punten heeft als de nummer twee dame volgt er dames barrage. Als daarnaast de nummer 2 dame maximaal 1,5 keer zoveel punten heeft als de nummer 3 dame zal deze barrage met de top 4 dames gespeeld worden. Dit alles op dezelfde dag als de barrage van de nummer 3 t/m nummer 6. Als een dame zich in de Nederlandse GrandPrix 2013 ook gekwalificeerd heeft voor de hoofd barrage *moet* zij kiezen of zij aan de hoofd barrage *of* de dames barrrage wil meedoen. Hiervan kan op verzoek en in goed overleg afgeweken worden (hoofd barrage en dames barrage op verschillende dagen. De winnares van de dames barrage kwalificeert zich voor het WK. Indien zij niet naar het WK kan/wil wordt de nummer 2 van de dames barrage haar plaats aangeboden, enzovoorts.

Er zullen dus 6 ***NK*** kwalificatie toernooien zijn. Op elk van deze toernooien kunnen punten worden verdiend. Hoe hoger een speler in de einduitslag van een toernooi eindigt, des te meer punten kan hij toegekend krijgen. Het wordt dit jaar weer ouderwets simpel: - Van de 1e plek t/m de 8e plek = 20,15,11,8,5,3,2,1!
- Nederlandse nationaliteit of officieel woonachtig in Nederland ten tijde van puntentoekenning

De EGP telt net als vorig jaar mee. De top 8 van de EGP-eindstand krijgt (mits Nederlandse nationaliteit of ten tijde van het laatste Nederlandse GrandPrix 2013 toernooi officieel woonachtig in Nederland) dezelfde punten als bij de toernooien. Dit betekent dus dat de resultaten van alle EGP's van 2013 mee zullen tellen! De punten in de kolom '=EGP=' zullen na elk gespeelde EGP worden bijgesteld.

Elke speler moet zijn slechtste resultaat wegstrepen. Een niet gespeeld toernooi telt als 0-resultaat en mag weggestreept worden alsook een toernooi waarin 0 punten behaald zijn. Ook de EGP-score telt als virtueel toernooi en kan worden weggestreept.

Dames krijgen ook dit jaar hun eigen ranglijst. Alle dames die meedoen aan een toernooi krijgen punten beginnend bij 5 en aflopend met 3,2,1. Verder gelden voor de dames gelijke regels als voor de 'hoofd'-GrandPrix.

Als tijdens een toernooi 2 spelers een gelijk aantal winstpartijen en een gelijke BQ hebben wordt er eerst gekeken of ze in dat toernooi tegen elkaar hebben gespeeld. De winnaar daarvan wordt hoger geplaatst in de einduitslag. Als ze niet tegen elkaar hebben gespeeld in het toernooi of als het gelijkspel is geworden, dan wordt voor beide spelers de uitslag tegen hun laagst geŽindigde tegenstander verwijderd en de bq herberekend. De speler die nu de hoogste bq heeft wordt hoger gerankt. Alhoewel waarschijnlijk zelden nodig, zal deze noodgreep worden herhaald totdat een beslissing is gevallen. Als er zo geen beslissing valt, delen de spelers de behaalde kwalificatie-punten.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen *en* (een van) hun positie(s) geeft recht op deelname aan het WK of hoofd-/dames-barrage, dan wordt gekeken naar de onderlinge partijen. Eerst naar aantal winstpartijen, dan naar stenen. Als bovenstaande geen beslissing oplevert worden de weggestreepte kwalificatie punten weer toegevoegd. Als dit geen beslissing levert wordt die speler geselecteerd die het hoogst is geŽindigd in het laatste toernooi waarin beiden hebben meegespeeld en niet gelijk geeindigd zijn.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen *en* geen van hun posities geeft recht op deelname aan het WK of hoofd-/dames-NK, dan wordt gekeken wie het hoogst is geŽindigd in het laatste toernooi waarin minimaal 1 van beiden heeft meegedaan en ze niet gelijk geeindigd zijn.

Spelers die in aanmerking zouden kunnen komen voor het WK, hoofd-barrage danwel het dames-barrage, moeten hun intentie deel te nemen aan WK, het hoofd-barrage danwel het dames-barrage tijdens de prijsuitreiking van dat laatste Wk-/barrage-kwalificatie toernooi kenbaar maken.Link naar 2012 ranglijst