http://www.
(hosting vanaf Ä 5,- p/mnd)
(sponsor)

2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Nederlandse Grand Prix 2008 / Kwalificatie *Nederlandse* kampioenschappen:

                 {∑∑∑∑∑∑∑∑∑2008∑∑∑∑∑∑∑∑∑}
                 10/2 5+6/4 11/5 20/7 24/8 =EGP= totaal
 1 (1) Nicky van den Biggelaar: 36  24  -  -  47  33  140
 2 (2) Roel Hobo:        (8)  15  35  35  17  29  131
 3 (3) Robin Tomei:       11  61  14  -    23.5 109.5
 4 (4) Remko Zillig:       7  22  20  27  23  ∑   99
 5 (5) Jan de Graaf:       (6)  26  44  9  12  7   98
 6 (6) Arnoud Meijer:      29   -  27  -  38  -   94
 7 (7) Patrick Aubroeck:     53  18  5  -  -  ∑   76
 8 (9) Sido Helmes:        4  16  9  5  (2) 22   56
 9 (8) Erwin van den Berg:    ∑   -  -  20  30  -   50
10 (10) Albert Kortendijk:     -  20  -  -  -  21   41
11 (11) George Ortiz:       18   8  -  -  3  ∑   29
12 (12) Jeroen Everts:       9  12  -  -  5  ∑   26
13 (13) Surya Gayet:       23   -  -  -  -  -   23
14 (14) Marcel Sneek:       1   ∑  ∑  14  ∑  ∑   15
15 (15) Linda Praseptyo:      -  14  -  -  -  ∑   14
16 (16) Ralph Reijnders:     14   -  -  -  -  -   14
17 (19) Martin Fransen:      ∑   6  2  2  ∑  4   14
18 (17) Roy Salomons:       -  11  -  -  -  ∑   11
19 (18) Anja van Gimst:      ∑   9  ∑  -  1  ∑   10
20 (20) Tim Hoetjes:        -   7  -  -  -  ∑   7
21 (21) Harmroelf Oosterhuis:   -   5  -  -  -  ∑   5
22 (22) Mark van Heere:      5   -  -  -  -  -   5
23 (23) Rosalinde de Boer:     3   ∑  -  -  -  ∑   3		
*Dames* Nederlandse Grand Prix 2008 / Kwalificatie *Nederlandse* kampioenschappen:
                 {∑∑∑∑∑∑∑∑∑2008∑∑∑∑∑∑∑∑∑}
                 10/2 5+6/4 11/5 20/7 24/8 =EGP= totaal
 1 (1) Anja van Gimst:      12  12  14  -  14  ∑   52
 2 (2) Jiska Helmes:       3   5  9  5  9  (∑)  31
 3 (3) Rosalinde de Boer:    17   3  -  -  -  ∑   20
 4 (4) Linda Praseptyo:      -  17  -  -  -  ∑   17
 5 (6) Akke-Lien de Boer:     8   2  -  -  5  ∑   15
 6 (5) Corrie de Graaf:      2   1  5  2  2  (∑)  12
 7 (7) Patricia Biard:      5   -  -  -  -  -   5
 8 (8) Ellen Straatman:      -   -  2  -  -  -   2
 9 (9) Lammie Lubbers:      1   -  -  -  -  -   1
		

De N.O.V. heeft geen eigen ranking voor zijn spelers. Voor individuele ratings kan je de Europese ranking raadplegen. Deze wordt bijgehouden door de Franse Othello Federatie (FFO). De uitslagen van alle officiële partijen, van minimaal 2x15 minuten, gespeeld in Nederlandse toernooien, worden naar de FFO gestuurd en in deze ffo-ranking verwerkt. Partijen jonger dan 7 maanden krijgen een hogere wegingsfactor dan partijen ouder dan 7 maanden. Links in het menu kunt u via 'klassement' gemakkelijk (met dank aan Robin Tomei) deze ffo-rating per land bekijken.

Er worden dit jaar 5 toernooien georganiseerd die meetellen voor de ***NK*** selectie. Dit is "nieuw" dit jaar! De top-8 spelers van de Nederlandse GrandPrix 2008 kwalificeren zich voor het hoofd-NK 2008. Dit hoofd-NK zal gespeeld worden in 1 weekend en bestaat uit een double round robin tussen deze 8 spelers. Voor alle 8 spelers zullen fantastische prijzen zijn, dus ook voor de uiteindelijke nummer 8. De beste 3 spelers van dit NK kwalificeren zich voor het WK-team. De beste 4 dames van de Nederlandse GrandPrix 2008 (volgens de dames puntentelling!) kwalificeren zich voor het dames-NK, dat op dezelfde zondag wordt gehouden als ronde 8 t/m 14 van het hoofd-NK. Als een dame zich in de Nederlandse GrandPrix 2008 ook gekwalificeerd heeft voor het hoofd-NK *moet* zij kiezen of zij aan het hoofd-NK *of* het dames-NK wil meedoen. Ook voor alle 4 dames zullen er fantastische prijzen zijn. De winnares van het dames-NK kwalificeert zich voor het WK.

Er zullen dus 5 ***NK*** kwalificatie toernooien zijn. Op elk van deze toernooien kunnen punten worden verdiend. Hoe hoger een speler in de einduitslag van een toernooi eindigt, des te meer punten kan hij toegekend krijgen. Hier volgen de regels die bepalen hoeveel punten welke plaats op een toernooi waard is:
1. De bovenste X spelers krijgen oplopend meer punten beginnend bij 1. X wordt bepaald door het aantal deelnemers met een ffo-rating van 1800 of hoger bij aanvang van het toernooi. Een speler zonder ffo-rating krijgt een 1800+ markering als in de einduitslag van dat toernooi meer spelers met een 1800+ rating onder hem zijn geŽindigd dan dat er spelers met een <1800 rating boven hem zijn geŽindigd.
2. De bovenste 8 spelers krijgen progressief meer punten. Uiteraard worden dit er minder dan 8 indien 'X', zoals genoemd onder '1.' minder is dan 8.
Voorbeelden:
- 33 deelnemers, 23 spelers 1800+ rating: spelers 1 t/m 23 krijgen punten, spelers 1 t/m 8 progressief meer punten:
59,50,42,35,29,24,20,17,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 punten.
- 19 deelnemers, 7 spelers 1800+ rating: spelers 1 t/m 7 krijgen punten, spelers 1 t/m 7 progressief meer punten:
35,27,20,14,9,5,2 punten.
3. Nederlandse nationaliteit of officieel woonachtig in Nederland ten tijde van puntentoekenning

Bovenstaande is wederom een kleine wijziging t.o.v. van 2007. Hoofdreden hiervoor is het rare effect afgelopen jaar dat er per 3 extra 1800+ spelers plots flink meer punten voor de top uitgedeeld werden.

De EGP telt net als vorig jaar mee. Ook hier wordt op een ietsje andere manier bepaald hoeveel punten de spelers krijgen. Er worden precies evenveel punten aan precies evenveel spelers toegekend als in het NK 2008 kwalificatie toernooi waarin de meeste punten zijn toegekend. Op die manier is de EGP-eindstand het best vergelijkbaar met 1 zwaar virtueel Nederlands toernooi. Let op! Voor de bedoelde EGP-eindstand worden alle EGP's meegeteld tussen het NK 2007 en het NK 2008. De punten in de kolom '=EGP=' zullen na elk gespeelde EGP worden bijgesteld.

Elke speler moet zijn slechtste resultaat wegstrepen. Een niet gespeeld toernooi telt als 0-resultaat en mag weggestreept worden alsook een toernooi waarin 0 punten behaald zijn. Ook de EGP-score telt als virtueel toernooi en kan worden weggestreept.

Dames krijgen ook dit jaar hun eigen ranglijst. Alle dames die meedoen aan een toernooi krijgen punten beginnend bij 1 en oplopend. De beste 4 dames krijgen progressieve punten tenzij er minder dan 4 dames meespeelden. Verder gelden voor de dames gelijke regels als voor de 'hoofd'-GrandPrix. Als een dame zich ook kwalificeert voor het 'hoofd'-NK 2008 mag zij zelf kiezen of zij aan het dames NK meedoet *of* aan hoofd-'NK'.

Als tijdens een toernooi 2 spelers een gelijk aantal winstpartijen en een gelijke BQ hebben wordt er eerst gekeken of ze in dat toernooi tegen elkaar hebben gespeeld. De winnaar daarvan wordt hoger geplaatst in de einduitslag. Als ze niet tegen elkaar hebben gespeeld in het toernooi of als het gelijkspel is geworden, dan wordt voor beide spelers de uitslag tegen hun laagst geŽindigde tegenstander verwijderd en de bq herberekend. De speler die nu de hoogste bq heeft wordt hoger gerankt. Alhoewel waarschijnlijk zelden nodig, zal deze noodgreep worden herhaald totdat een beslissing is gevallen. Als er zo geen beslissing valt, delen de spelers de behaalde kwalificatie-punten.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen *en* (een van) hun positie(s) geeft recht op deelname aan het hoofd/dames NK, dan wordt gekeken naar de onderlinge partijen. Eerst naar aantal winstpartijen, dan naar stenen. Als bovenstaande geen beslissing oplevert worden de weggestreepte kwalificatie punten weer toegevoegd. Als dit geen beslissing levert wordt die speler geselecteerd die het hoogst is geŽindigd in het laatste toernooi waarin beiden hebben meegespeeld.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen *en* geen van hun posities geeft recht op deelname aan het hoofd/dames NK, dan wordt gekeken wie het hoogst is geŽindigd in het laatste toernooi waarin 1 van beiden heeft meegedaan.Link naar 2007 ranglijst