http://www.
(hosting vanaf 5,- p/mnd)
(sponsor)

2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Nederlandse Grand Prix 2007 / Kwalificatie Wereldkampioenschappen:

                 {2006}{2007}

                 29 26 24 28 25 24+25 6 8 5 26 23

                 10 11 12 1 2  3  5 7 8 8 9 =EGP= totaal

								 

 1 (1) Nicky van den Biggelaar: 22 32 13 23 -  30 13 22 - 10 5    170

 2 (2) Jeroen Everts:      2 26 17 5 18  13 3 13 13 13 15    136

 3 (3) Robin Tomei:       - 8 - - 11  51 - 8 22 - 8  7.5 115.5

 4 (6) Arnoud Meijer:      - 17 8 - 6  - 4 17 17 8 19     96

 5 (4) Roel Hobo:        3 1 10 4 23  10 17 5 7 6 9     94

 6 (5) Remko Zillig:      17 12 3 9 2  18 - - - 17 12     90

 7 (7) Albert Kortendijk:    5 21 - 8 14   22 2 - - 6     78

 8 (8) Jan de Graaf:       14 5 6 9  12 - 7 5 2 4     64

 9 (9) Martin Fransen:     10 - 4 3 5  7 6 10 - - 10     55

10 (10) Erwin van den Berg:    - 6 6 14 8  - -  - 7 -     41

11 (11) Patrick Aubroeck:     7 10 7 - -  11 - - - - -     35

12 (13) Linda Praseptyo:     4 3 -    15 2 4 - - 7     35

13 (12) Arjan Augustijn:     - 9 2 18 -  - - - - - -     29

14 (14) Tim Hoetjes:       6 5 - 1 -  4 7 - 4 4 -     27

15 (--) Leon kamphuis:      - - - - -  - - - - - 24     24

16 (15) Sido Helmes:       - 7     9  3 2 1 2     24

17 (16) Marcel Sneek:       1    3  1 1 6 8  3     23

18 (17) Jeroen Roerade:      - - - 7 -  3 5 - - 3 -     18

19 (18) Mark van Heere:      - - - - -  16 - - - - -     16

20 (19) Daniel Swanink:      - 2 - 11 -  - - - - - -     13

21 (20) Michiel le Comte:    13 - - - -  - - - - - -     13

22 (21) Bas in 't Zandt:     - - - - -  - 8 - - - -     8

23 (22) Surya Gayet:       - - - - -  - - - 6 - -     6

24 (23) Erik Visser:       - - - - -  - - -  5 -     5

25 (24) Rosalinde de Boer:     4 - -   - - - - - -     4

26 (25) Anja van Gimst:              - 3       3

27 (26) Marieke van Dijk:     - - - 2 -  - - - - - -     2

28 (--) Judith van Dam:        - - -  - - - - - 1     1

29 (27) Trees van Seggelen:    - - - - -  - - - 1 - -     1

30 (28) Matthias Doorn:        1 - -  - - - - - -     1

		


**Dames** Nederlandse Grand Prix 2007 / Kwalificatie Wereldkampioenschappen:

                 {2006} {2007}

                 29 26 24 28 25 24+25 6 8 5 26 23

                 10 11 12 1 2  3  5 7 8 8 9 =EGP= totaal

								 

 1 (1) Linda Praseptyo:     15 13 - 6 10  6  9 5 - - 10  3   77

 2 (2) Anja van Gimst:      6 10 4 5 7  4  3 - 4 6 5     54

 3 (3) Patricia Biard:      4 8 6 8 3  2  4 2 - - -     37

 4 (4) Lammie Lubbers:      - 7 9 3 2  -  6 3 - 2 2     34

 5 (5) Rosalinde de Boer:    11 17 - - 4  -  - - - - -     32

 6 (7) Corrie de Graaf:     2 3 3 2 1  1  1 1 1 3 3     20

 7 (6) Akke-Lien de Boer:    8 6 - - 5  -  - - - - -     19

 8 (10) Judith van Dam:      3 4 - - -  -  - - - - 7     14

 9 (8) Marieke van Dijk:     - - - 11 -  -  - - - - -     11

10 (9) Jolande Trebini:     - 5 - 4 -  -  - - - - -     9

11 (11) Anja de Vries:      5 2 - - -  -  - - - - -     7

12 (--) Agata Kierat:       - - - - -  -  - - - - 4     4

13 (12) Simone van Gimst:     - - - - -  -  - - - 4 -     4

14 (13) Marye van Schaik:     - 1 2 1 -  -  - - - - -     4

15 (14) Trees van Seggelen:    - - - - -  -  - - 2 - -     2

16 (15) Marja van Enschut:    - - - - -  -  2 - - - -     2

17 (--) Hanneke Hoefnagel:    - - - - -  -  - - - - 1     1

18 (16) Sarina Hitzerd:      - - - - -  -  - - - 1 -     1

19 (17) Ellen Straatman:     - - 1 - -  -  - - - - -     1

20 (18) Marjolijn Verbrugge:   1 - - - -  -  - - - - -     1

		

De N.O.V. heeft geen eigen ranking voor zijn spelers. Voor individuele ratings kun je de Europese ranking raadplegen. Deze wordt bijgehouden door de Franse Othello Federatie (FFO). De uitslagen van alle officiele partijen, van minimaal 2x15 minuten, gespeeld in Nederlandse toernooien worden naar de FFO gestuurd en in deze ffo-ranking verwerkt. Uitslagen die ouder zijn dan 14 maanden tellen minder zwaar mee naarmate ze ouder zijn.

Er worden dit jaar 11 toernooien georganiseerd die allemaal meetellen voor de WK selectie; dus ook het Blitz toernooi! Op elk van deze Nederlandse toernooien kunnen punten verdiend worden. Hoe hoger een speler in de einduitslag van een toernooi eindigd, des te meer punten kan hij toegekend krijgen. Hier volgen de regels die bepalen hoeveel punten welke plaats op een toernooi waard is:
1. De bovenste X spelers krijgen oplopend meer punten beginnend bij 1. X wordt bepaald door het aantal deelnemers met een ffo-rating van 1800 of hoger bij aanvang van het toernooi. Een speler zonder ffo-rating krijgt een 1800+ markering als in de einduitslag van dat toernooi meer spelers met een 1800+ rating onder hem zijn geeindigd dan dat er spelers met een <1800 rating boven hem zijn geeindigd.
2. De bovenste 1/3 (altijd afgerond naar beneden) van de onder 1. genoemden krijgen progressief meer punten.
Voorbeeld:
- 33 deelnemers, 23 spelers 1800+ rating: spelers 1 t/m 23 krijgen punten, spelers 1 t/m 7 progressief meer punten: 55,46,38,31,25,21,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 punten.
3. Nederlandse identificatie of woonachtig in Nederland ten tijde van puntentoekenning

Bovenstaande is een kleine wijziging t.o.v. van 2006. Hoofdreden hiervoor is (a) de bevooroordeling van de sub-top-spelers iets in te dammen en (b) toernooien met extreem veel beginners geen scheef beeld te laten geven.

De EGP telt net als vorig jaar mee. Ook hier wordt op een andere manier bepaald hoeveel spelers er punten krijgen. Vorig jaar was dat de bovenste helft. Dit jaar wordt dit aantal bepaald door het gemiddelde (rekenkundig afgerond) aantal spelers dat punten heeft toegekend gekregen in de Nederlandse toernooien. Op die manier is de EGP-eindstand het best vergelijkbaar met 1 virtueel Nederlands toernooi. Ook hier krijgt de bovenste 1/3 (altijd afgerond naar beneden) progressieve punten. De punten in de kolom '=EGP=' zullen na elk gespeelde EGP worden bijgesteld. Er zijn wat veranderingen op hand wat betreft de indeling van de gehele EGP dit jaar. Wellicht dat de gehele EGP niet afgerond zal zijn ten tijde van het NK. Daarom: de som van alle EGP's tussen NK 2006 en NK 2007 is bepalend voor de EGP-punten.

Elke speler moet zijn 2 slechtste resultaten wegstrepen. Een niet gespeeld toernooi telt als 0-resultaat en mag weggestreept worden alsook een toernooi waarin 0 punten behaald zijn. Ook de EGP-score telt als virtueel toernooi en wordt weggestreept indien van toepassing.

Dames krijgen dit jaar hun eigen ranglijst. Alle dames die meedoen aan een toernooi krijgen punten beginnend bij 1 en oplopend. De top 1/3 (afgerond naar beneden) krijgt progressieve punten. Met deze wijziging worden de sub-top-dames bevooroordeeld en de top-dames gedwongen vaker mee te doen om zo toch nog voldoende punten te vergaren. Verder gelden voor de dames gelijke regels als voor de 'hoofd'-GrandPrix. Als een dame zich kwalificeert via de hoofd-GrandPrix mag zij zelf kiezen of ze als beste dame uitkomt of dat ze haar rechtmatige plek in het reguliere WK-team opeist.

Als tijdens een toernooi 2 spelers een gelijk aantal winstpartijen en een gelijke BQ hebben wordt er eerst gekeken of ze in dat toernooi tegen elkaar hebben gespeeld. De winnaar daarvan wordt hoger geplaatst in de einduitslag. Als ze niet tegen alkaar hebben gespeeld in het toernooi of als het gelijkspel is geworden, dan wordt voor beide spelers de uitslag tegen hun laagst geeindigde tegenstander verwijderd en de bq herberekend. De speler die nu de hoogste bq heeft wordt hoger gerankt. Alhoewel waarschijnlijk zelden nodig wordt deze noodgreep herhaald totdat een beslissing is gevallen. Als er zo geen beslissing valt delen de spelers de behaalde wk-punten.

Indien 2 spelers een gelijk aantal WK-kwalificatie-punten behalen EN (een van) hun positie(s) is van invloed op het samenstellen van het wk-team, dan wordt gekeken naar de onderlinge partijen. Eerst naar aantal winstpartijen, dan naar stenen. Als bovenstaande geen beslissing oplevert worden de weggestreepte scores weer toegevoegd. Als dit geen beslissing levert wordt die speler geselecteerd die het hoogst is geeindigd in het laatste toernooi waarin beiden hebben meegespeeld.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen EN geen van hun posities is van invloed is op het samenstellen van het wk-team, dan wordt gekeken wie het hoogst is geeindigd in het laatste toernooi waarin 1 van beiden heeft meegedaan.Link naar 2006 ranglijst