http://www.
(hosting vanaf Ä 5,- p/mnd)
(sponsor)

2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Nederlandse Grand Prix 2010 / Kwalificatie WK/NK:
                 {∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑2010∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑}
                 10/1 14/2 21/3 17+18/4 30/5 11/7 15/8 =EGP= totaal
 1 (1) Nicky van den Biggelaar:  29  23  29   18   -  -  23  0  122 WK speler #1
 2 (2) Roel Hobo:         16  30  1   6  20  20  12  (0)  105 NK speler #1
 3 (3) Erwin van den Berg:    22  (5) 16   15   9  14  17  11  104 NK speler #2
 4 (5) Jan de Graaf:       11  12  11   5   2  5  30  (0)  76 NK speler #3
 5 (4) Remko Zillig:        -  3  22   13  14  -  -  1   53 NK speler #4
 6 (6) Martin Fransen:       ∑  17  4   10   5  2  -  0   38 NK speler #5
 7 (7) Albert Kortendijk:     -  -  -   -   -  -  3  22   25 NK speler #6
 8 (9) Tim Hoetjes:        -  -  -   -   -  9  8  -   17 NK speler #7
 9 (8) Patrick Aubroeck:      2  2  2   8   -  -  ∑  ∑   14 NK speler #8
10 (10) Robin Tomei         -  -  -   9   -  -  -  0   9
11 (11) George Ortiz:        7  -  -   2   -  -  -  0   9
12 (12) Jiska Helmes:        4  ∑  ∑   4   -  -  1  ∑   9
13 (13) Roy Salomons:        -  8  -   -   -  -  -  -   8
14 (--) Linda Praseptyo:      -  -  -   -   -  -  5  -   5
15 (14) Marcel Sneek:        ∑  1  ∑   ∑   ∑  ∑  2  ∑   3
16 (15) Sido Helmes:        1  ∑  -   -   -  -  -  -   1
*Dames* Nederlandse Grand Prix 2010 / Kwalificatie *Nederlandse* kampioenschappen:
                 {∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑2010∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑}
                 10/1 14/2 21/3 17+18/4 30/5 11/7 15/8 =EGP= totaal
 1 (1) Jiska Helmes:        9  14  14   9   -  -  10  ∑   56 NK speler #1
 2 (2) Corrie de Graaf:      2  2  5   2   9  2  6  (∑)  28 NK speler #2
 3 (3) Suzanne van Winkel:     5  5  9   -   -  -  -  -   19
 4 (-) Linda Praseptyo:      -  -  -   -   -  -  15  -   15
 5 (4) Anja van Gimst:       -  9  -   -   -  -  -  -   9
 6 (5) Ellen Zillig-Straatman:   -  -  2   -   5  -  -  -   7 NK speler #3
 7 (-) Baukje Groenendijk:     -  -  -   -   -  -  3  -   3 NK speler #4
 8 (6) Lammie Lubbers:       -  -  -   -   2  -  -  -   2 
 9 (-) Natascha Fonseca Neves:   -  -  -   -   -  -  1  -   1 

De N.O.V. heeft geen eigen ranking voor zijn spelers. Voor individuele ratings kan je de Europese ranking raadplegen. Deze wordt bijgehouden door de Franse Othello Federatie (FFO). De uitslagen van alle officiële partijen, van minimaal 2x15 minuten, gespeeld in Nederlandse toernooien, worden naar de FFO gestuurd en in deze ffo-ranking verwerkt. Niet alle partijen wegen evenzwaar. Partijen jonger dan 7 maanden krijgen b.v. de zwaarste wegingsfactor. Links in het menu kunt u via 'klassement' gemakkelijk (met dank aan Robin Tomei) deze ffo-rating per land bekijken.

Er worden dit jaar 7 toernooien georganiseerd die meetellen voor de *** WK en NK *** selectie. Dit is dit jaar voor het eerst! De #1 van de Nederlandse GrandPrix 2010 kwalificeert zich direct voor het WK. Indien de #1 niet naar het WK kan of wil, krijgt de #2 zijn plek aangeboden, enzovoorts. De top-8 spelers van de Nederlandse GrandPrix 2010 kwalificeren zich voor het hoofd-NK 2010. Indien 1 van deze 8 spelers niet kan of wil deelnemen aan het NK zal de #9 uitgenodigd worden, enzovoorts. Dit hoofd-NK zal gespeeld worden in 1 weekend en bestaat uit een double round robin tussen 8 spelers. Voor alle 8 spelers zullen fraaie prijzen zijn, dus ook voor de uiteindelijke nummer 8. De beste 2 spelers van dit NK kwalificeren zich voor het WK-team. Indien de #1 en/of #2 niet naar het WK willen/kunnen wordt hun plek aan de #3 aangeboden, enzovoorts. De beste 4 dames van de Nederlandse GrandPrix 2010 (volgens de dames puntentelling!) kwalificeren zich voor het dames-NK, dat op dezelfde zondag wordt gehouden als ronde 8 t/m 14 van het hoofd-NK. Als een dame zich in de Nederlandse GrandPrix 2010 ook gekwalificeerd heeft voor het hoofd-NK *moet* zij kiezen of zij aan het hoofd-NK *of* het dames-NK wil meedoen. Ook voor alle 4 dames zullen er fraaie prijzen zijn. De winnares van het dames-NK kwalificeert zich voor het WK. Indien zij niet naar het WK kan/wil wordt de #2 van het Dames-NK haar plaats aangeboden, enzovoorts.

Er zullen dus 7 ***NK*** kwalificatie toernooien zijn. Op elk van deze toernooien kunnen punten worden verdiend. Hoe hoger een speler in de einduitslag van een toernooi eindigt, des te meer punten kan hij toegekend krijgen. Hier volgen de regels die bepalen hoeveel punten welke plaats op een toernooi waard is:
1. De bovenste X spelers krijgen oplopend meer punten beginnend bij 1. X wordt bepaald door het aantal deelnemers met een ffo-rating van 1800 of hoger bij aanvang van het toernooi. Een speler zonder ffo-rating krijgt een 1800+ markering als in de einduitslag van dat toernooi meer spelers met een 1800+ rating onder hem zijn geŽindigd dan dat er spelers met een <1800 rating boven hem zijn geŽindigd.
2. De bovenste 6 (wijziging t.o.v. 2009!!!) spelers krijgen progressief meer punten. Uiteraard worden dit er precies 'X' indien 'X', zoals genoemd onder '1.' minder is dan 6.
Voorbeelden:
- 33 deelnemers, 23 spelers 1800+ rating: spelers 1 t/m 23 krijgen punten, spelers 1 t/m 6 progressief meer punten:
45,37,31,26,22,19,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 punten.
- 19 deelnemers, 5 spelers 1800+ rating: spelers 1 t/m 5 krijgen punten, spelers 1 t/m 5 progressief meer punten:
20,14,9,5,2 punten.
3. Nederlandse nationaliteit of officieel woonachtig in Nederland ten tijde van puntentoekenning

Enige (kleine) wijziging t.o.v. van 2009 is dat er 1 NK-kwalificatie toernooi extra is.

De EGP telt net als vorig jaar mee. Er worden precies evenveel punten aan precies evenveel spelers toegekend als in het WK/NK 2010 kwalificatie toernooi waarin de meeste punten zijn toegekend. Op die manier is de EGP-eindstand het best vergelijkbaar met het zwaarste toernooi op Nederlandse bodem. Let op! Voor de bedoelde EGP-eindstand worden alle EGP's meegeteld tussen het NK 2009 en het laatste WK/NK-kwalificatie toernooi van 2010. De punten in de kolom '=EGP=' zullen na elk gespeelde EGP worden bijgesteld.

Elke speler moet zijn slechtste resultaat wegstrepen. Een niet gespeeld toernooi telt als 0-resultaat en mag weggestreept worden alsook een toernooi waarin 0 punten behaald zijn. Ook de EGP-score telt als virtueel toernooi en kan worden weggestreept.

Dames krijgen ook dit jaar hun eigen ranglijst. Alle dames die meedoen aan een toernooi krijgen punten beginnend bij 1 en oplopend. De beste 4 dames krijgen progressieve punten tenzij er minder dan 4 dames meespeelden, dan krijgen alle dames progressief meer punten. Verder gelden voor de dames gelijke regels als voor de 'hoofd'-GrandPrix. Als een dame zich ook kwalificeert voor het 'hoofd'-NK 2009 moet zij kiezen of zij aan het dames NK meedoet *of* aan hoofd-'NK'.

Als tijdens een toernooi 2 spelers een gelijk aantal winstpartijen en een gelijke BQ hebben wordt er eerst gekeken of ze in dat toernooi tegen elkaar hebben gespeeld. De winnaar daarvan wordt hoger geplaatst in de einduitslag. Als ze niet tegen elkaar hebben gespeeld in het toernooi of als het gelijkspel is geworden, dan wordt voor beide spelers de uitslag tegen hun laagst geŽindigde tegenstander verwijderd en de bq herberekend. De speler die nu de hoogste bq heeft wordt hoger gerankt. Alhoewel waarschijnlijk zelden nodig, zal deze noodgreep worden herhaald totdat een beslissing is gevallen. Als er zo geen beslissing valt, delen de spelers de behaalde kwalificatie-punten.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen *en* (een van) hun positie(s) geeft recht op deelname aan het WK of hoofd-/dames-NK, dan wordt gekeken naar de onderlinge partijen. Eerst naar aantal winstpartijen, dan naar stenen. Als bovenstaande geen beslissing oplevert worden de weggestreepte kwalificatie punten weer toegevoegd. Als dit geen beslissing levert wordt die speler geselecteerd die het hoogst is geŽindigd in het laatste toernooi waarin beiden hebben meegespeeld en niet gelijk geeindigd zijn.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen *en* geen van hun posities geeft recht op deelname aan het WK of hoofd-/dames-NK, dan wordt gekeken wie het hoogst is geŽindigd in het laatste toernooi waarin minimaal 1 van beiden heeft meegedaan en ze niet gelijk geeindigd zijn.

Spelers die na het laatste WK-/NK-kwalificatie toernooi in aanmerking komen voor het WK, hoofd-NK danwel het dames-NK, moeten hun intentie deel te nemen aan WK, het hoofd-NK danwel het dames-NK tijdens de prijsuitreiking van dat laatste Wk-/NK-kwalificatie toernooi kenbaar maken.Link naar 2009 ranglijst